De Stijlentest voor Raadsleden

 

Wat voor gemeenteraadslid ben jij of wil je zijn? Als je het goed wilt doen, doe dan deze test twee keer: de eerste keer hoe je werkelijk bent en de tweede keer hoe je zou willen zijn.

 

Tip:

Deze test is het beste te maken op een laptop of desktop. Een ipad/tablet of smartphone werkt niet zo prettig.

–> Je kunt hier de test uitprinten om hem op papier te maken.

 

DE POLITIEKE STIJLENTEST

 

Handleiding:

 

Kies steeds een van de twee uitspraken. Als je het moeilijk vindt om te kiezen, kies dan voor de uitspraak die het meest bij jouw stijl in de buurt komt. En denk vooral niet te lang na.

–> Je kunt hier de test uitprinten om hem op papier te maken.

 

Dit zijn de vragen van de test.

 

1. A. Ik heb uitgesproken politieke opvattingen over waar het met de samenleving naar toe moet.
B. Ik zeg vaak ‘de’ mening van ‘de’ burger te vertegenwoordigen.
2. A. Ik probeer burgers steeds te overtuigen van de standpunten van mijn politieke partij.
B. Ik let meer op het proces dan op het resultaat.
3. A. Ik bestuur het liefst op hoofdlijnen.
B. Ik besteed veel aandacht aan de dagelijkse problemen van burgers.
4. A. Ik vind dossierkennis belangrijker dan verhalen van burgers.
B. Ik zie mijn functie vooral als die van politiek-maatschappelijk opbouwwerker.
5. A. Ik ga onopvallend door het (raads-)leven.
B. Voor mij is de (raads-)vergadering eerder een verplicht nummer dan een belangrijk politiek moment.
6. A. Ik hoef niet zo nodig te scoren.
B. Ik vind het noodzakelijk om zelf actief te zijn in het maatschappelijk leven (verenigingsleven).
7. A. Ik ben goed bedreven in het tactische politieke spel.
B. Ik vind het fijn om me snel in ingewikkelde dossiers in te werken.
8. A. Ik verricht de verplichte (raads-)activiteiten vooral netjes en plichtsgetrouw.
B. Ik ben goed bedreven in het tactische politieke spel.
9. A. Ik zeg vaak ‘de’ mening van ‘de’ burger te vertegenwoordigen.
B. Ik zie mijn functie vooral als die van politiek-maatschappelijk opbouwwerker.
10. A. Ik vind het noodzakelijk om zelf actief te zijn in het maatschappelijk leven (verenigingsleven).
B. Voor mij is de (raads-)vergadering eerder een verplicht nummer dan een belangrijk politiek moment.
11. A. Ik vind het fijn om me snel in ingewikkelde dossiers in te werken.
B Ik hoef niet zo nodig te scoren.
12. A. Ik ben goed bedreven in het tactische politieke spel.
B. Ik besteed veel tijd aan de dagelijkse problemen van burgers.

 

13.

 

A.

Voor mij is de raadsvergadering eerder een verplicht nummer dan een belangrijk politiek moment.
B. Ik heb uitgesproken opvattingen over waar het met de samenleving naar toe moet.
14. A. Ik verricht de (raads-)activiteiten vooral netjes en plichtsgetrouw.
B. Ik vind dossierkennis belangrijker dan verhalen van burgers.
15. A. Ik bestuur het liefst op hoofdlijnen.
B. Ik let meer op het proces dan op het resultaat.
16. A. Ik besteed veel aandacht aan de dagelijkse problemen van burgers.
B. Ik vind dossierkennis belangrijker dan verhalen van burgers.
17. A. Ik verricht de raadsactiviteiten vooral netjes en plichtsgetrouw.
B. Ik probeer burgers steeds te overtuigen van de standpunten van mijn politieke partij.
18. A. Ik zeg vaak ‘de’ mening van ‘de’ burger te vertegenwoordigen.
B. Ik ga onopvallend door het (raads-)leven.
19. A. Ik hoef niet zo nodig te scoren.
B. Ik zie mijn functie vooral als die van politiek-maatschappelijk opbouwwerker.
20. A. Ik probeer burgers steeds te overtuigen van de standpunten van mijn partij.
B. Ik bestuur het liefst op hoofdlijnen.
De antwoorden

De Test:

 

Hier is het antwoordsheet te downloaden (en uit te printen).

Omcirkel per vraag of je een A of een B hebt ingevuld. Tel dan je scores per kolom op.

Het antwoordsheet ziet er zo uit. (helaas is het mij nog niet gelukt om hier een online te gebruiken sheet van te maken. Maar als iemand weet hoe dat moet, laat het me weten).

Partijpoliticus bestuurder coach ombudsman volger
1 A B
2 A B
3 A B
4 A B
5 B A
6 B A
7 A B
8 B A
9 B A
10 B A
11 A B
12 A B
13 B A
14 B A
15 A B
16 B A
17 B A
18 A B
19 B A
20 A B

 

totaal

 

Wat zegt deze score over jou?

 

In het antwoordensheet hebt je de score op de test kunnen zien. Maar wat zeggen deze antwoorden je? Ga naar de toelichting om te zien wat voor ‘soort’ raadslid je bent. En denk er aan, neem de antwoorden met een korreltje zout. We zijn allemaal een combinatie van een aantal soorten en vaak is ons gedrag ook het gevolg van de situatie.